Jacob Zuma Babymama reveals details about her relationship with ex president

Nonkanyiso Conco is the 15th woman to be impregnated by Jacob Zuma. In an instagram post the new mom revealed that sometimes a man is needed in a child’d life.

 

View this post on Instagram

 

Appreciation post; . Dear Son it’s almost two years that I have met you, but feels like we have met many years ago. Today I want to thank you for being the reason why I need to work harder. Kubuya imizuzu eminingi ngingedwa, kodwa kunqama kakhulu la ngihlela khona ukugubha usuku lwakhe lokuzalwa kulonyaka odlule, ngangineme kakhulu moyeni wami ngoba konke ngakwenza ngedwa kepha nobuhlungu bokumukela isimo sokuba umzali ongayedwa.Khona izimo ezike zifike ezidinga ubab we ngane kodwa amukho, ubuhlungu obujulile engasoze ngabukhohlwa. Ukhula ngamandla undondana inhliziyo ihaqwa uvalo mangicabanga ukuthi engabe imibuzo ayoba nayo ngoyiphendula ngithin. Konke okusebenza Kwami ngokuzikhandla ukuze yena ezoba nempilo engcono kunale engiyiphilile. Uma ufikelwa ukucasuka noma ukudideka ngebhondwe eliseziko, khumbula lokhu ngiwumzali oyendwana osemncane onamaphupho okumele afezeke. I have made peace that I’ll attend school activities alone, travel the world with him alone and take all responsibilities on raising a boy child and installing best values in his life. Khula ke zibulo lami, isibani sakho sikhanye njalo! . . . . Nkosi angeke ngikuthuke, ngoba ngiyaz umusa wakho unganele.

A post shared by Nonkanyiso Conco (@_laconco) on


Dear Son it’s almost two years that I have met you, but feels like we have met many years ago. Today I want to thank you for being the reason why I need to work harder. Kubuya imizuzu eminingi ngingedwa, kodwa kunqama kakhulu la ngihlela khona ukugubha usuku lwakhe lokuzalwa kulonyaka odlule, ngangineme kakhulu moyeni wami ngoba konke ngakwenza ngedwa kepha nobuhlungu bokumukela isimo sokuba umzali ongayedwa.Khona izimo ezike zifike ezidinga ubab we ngane kodwa amukho, ubuhlungu obujulile engasoze ngabukhohlwa. Ukhula ngamandla undondana inhliziyo ihaqwa uvalo mangicabanga ukuthi engabe imibuzo ayoba nayo ngoyiphendula ngithin. Konke okusebenza Kwami ngokuzikhandla ukuze yena ezoba nempilo engcono kunale engiyiphilile. Uma ufikelwa ukucasuka noma ukudideka ngebhondwe eliseziko, khumbula lokhu ngiwumzali oyendwana osemncane onamaphupho okumele afezeke.

I have made peace that I’ll attend school activities alone, travel the world with him alone and take all responsibilities on raising a boy child and installing best values in his life. Khula ke zibulo lami, isibani sakho sikhanye njalo!
.

Nkosi angeke ngikuthuke, ngoba ngiyaz umusa wakho unganele.

However, Nonkanyiso came under fire as some instagram users attacked her, alleging that she was throwing tantrums at ex president Jacob Zuma.

But Nonkanyiso eventually doused the situation after saying she has no problem with the polygamous nature of the her hubby.